Tiimiüritused ja seiklused värskes õhus

Vastutusdeklaratsioon

(Allkirjastatakse enne üritust kohapeal)

Olen teadlik üritusel osalemisega seotud riskidest ning osalemise tagajärjel tekkida võivatest traumadest, vigastustest jms.

Käesolevaga kinnitan, et olen teadlik oma järgmistest kohustustest:

  • kohustus järgida ürituse ajal matkajuhi või instruktori juhiseid ja reegleid
  • kohustus mitte oma käitumisega häirida matkajuhti või instruktorit ja teisi osalejaid
  • kohustus mitte kalduda kõrvale ettenähtud marsruudist
  • kohustus mitte võtta üleliigseid riske ning tegutseda ennast ja/või teisi ohustades
  • kohustus kasutada mulle antud varustust heaperemehelikult ning hoolikalt
  • kohustus hüvitada mulle kasutamiseks antud varustuse kahjustamine

Olen teadlik, et kui rikun oma eelnevalt nimetatud kohustusi, siis võib matkajuht või instruktor mind ürituselt kõrvaldada ja mul ei ole õigust ürituse eest tasutud summa tagasi saamisele.

Ma kinnitan, et ma ei põe ega ole põdenud haigusi, mis võivad esile kutsuda akuutseid haigushooge. Ma kinnitan, et ei ole alkoholi või muude narkootiliste ainete mõju all.

Ma olen teadlik, et Wanderlust Matkad OÜ ei oma õnnetusjuhtumikindlustust. Seepärast tean, et ma ei ole kindlustatud Wanderlust Matkad OÜ poolt.

Wanderlust Matkad OÜ-ga sõlmitud kokkuleppe alusel loobun oma lepingulistest ja lepinguvälistest nõuetest Wanderlust Matkad OÜ vastu, mis võivad tekkida seoses minu osalemisega üritusel ning mõistan sellise kokkuleppe võimalikke tagajärgi. Olen teadlik, et sellised võimalikud nõuded võivad olla kahju hüvitamise nõuded seoses mulle tekkinud tervisekahjustusega.

Privaatsuseelistused
Seda veebisaiti sirvides võivad erinevad kolmanda osapoole poolt pakutavad teenused salvestada sinu veebilugejasse informatsiooni küpsistena. Siin saad oma privaatsuseelistuste abil piirata informatsiooni salvestamist. Mõningat laadi küpsiste blokeerimine võib mõjutada veebilehe kasutuselamust negatiivselt.
Loading content...