Tiimiüritused ja seiklused värskes õhus

Müügitingimused

1 Üldsätted

1.1Müügitingimused kehtivad kõikidele kaupadele ja teenustele, mida pakub Wanderlust Matkad OÜ, registrikood 1488951, sh https://wanderlust.ee/ (Veebileht) kaudu sõlmitud Müügilepingule Müüja ja Ostja vahel.

1.2Lisaks käesolevatele Müügitingimustele kohalduvad Müüja ja Ostja vahel ostu sooritamisega tekkivatele õigussuhetele Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3„Müüja“ on Wanderlust Matkad OÜ, registrikood 14818951, asukoht Harju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Keskväljak 12, 74601, e-posti aadress [email protected], telefon +372 5904 7065, kes on ka Veebilehe pidaja.

1.4„Ostja“ on iga füüsiline või juriidiline isik või Veebilehe mistahes kasutaja, kes esitab Müüjale Tellimuse või sõlmib Müüjaga Kauba ostmiseks Müügilepingu.

1.5„Tarbija“ on füüsilisest isikust Ostja, kelle poolt Müügilepingute sõlmimine ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevusega ning kellele kohalduvad tarbija õigused.

1.6„Tellimus“ on Ostja poolt Müüjale esitatud Tellimus Müügilepingu sõlmimiseks.

1.7„Müügileping“ on Müüjaga sõlmitud Kauba ostu-müügileping.

1.8„Kaup“ on Müüja poolt müüdavad kaupad ja teenused (sh erinevad üritused, matkad, kinkekaardid), mida Müüja võib pakkuda ka Veebilehe vahendusel.

1.9Veebilehel kuvatakse Kauba juures peamist Kaubaga seotud informatsiooni. Üksikasjade kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda Müüja poole.

1.10Tellimuse esitamisel ja/või Müügilepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et nõustub Müügitingimustega ning on need läbi lugenud ja nendega põhjalikult tutvunud.

1.11Müügilepingu lahutamatu osa on Müüja Privaatsustingimused, Küpsiste poliitika ja Vastutusdeklaratsioon, mis on kättesaadavad Veebilehel ning millega Ostja Müügilepingu sõlmimisel nõustub.

1.12Müüja jätab endale õigusi teha igal ajal Müügitingimustes muudatusi, mis avaldatakse Veebilehel. Müügilepingule kohalduvad Müügitingimused ja hinnad, mis kehtisid Müügilepingu sõlmimise hetkel.

2 Hinnainfo ja Tellimuse vormistamine

2.1Veebilehel müüdava Kauba hind on näidatud eurodes, millele lisandub käibemaks.

2.2Ostja maksab hinna, mida näidatakse Veebilehel Tellimuse (sh broneeringu) vormistamise hetkel.

2.3Kaupa on võimalik tellida kahel viisil.

2.3.1Esimene võimalus:

2.3.1.1Kauba tellimiseks Veebilehe vahendusel valige sobiv Kaup ja selle kogus, täitke muud vajalikud väljad ning klikkige „Lisa korvi“ või „Osta pilet“. Seejärel suunab veebileht teid ostukorvi vaatesse või maksma. Tegevuste järjekord võib mõne Kauba puhul erineda.

2.3.1.2Ostukorvi ja Kauba eest maksma suunab ka Veebilehe paremas ülaservas asetsev ostukorvi ikoon. Ostukorv kuvab teile kogu Tellimuse maksumust. Kui Ostukorv ei näita kõiki ostukorvi lisatud Kaupu, siis klikkige „Uuenda ostukorvi“. Ostukorvis on võimalik kasutada makseviisina ka kinkekaarti ja rakendada sooduskuponge sisestades kinkekaardi numbri ja/või sisestades sooduskoodi. Klikkige „Mine maksma“.

2.3.1.3Kui Veebileht on teid suunanud makse tegemise lehele, siis täitke vajalikud kontkatandmete väljad ning kinnitage, et olete tutvunud käesolevate Müügitingimustega, Privaatsustingimustega ning Vastutusdeklaratsiooniga. Seejärel valige endale sobiv makseviis ning klikkige „Esita tellimus“.

2.3.1.4Pärast makseviisi valikut suunatakse Ostja valitud pakkuja maksekeskkonda. Peale makse sooritamist klikkige kindlasti „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.3.1.5Pärast ostu kinnitamist saadetakse Ostja e-posti aadressile automaatne maksekinnitus. Elektrooniline Kaup (sh kinkekaart) saadetakse Ostja e-posti aadressile pärast makse laekumise kontrollimist.

2.3.2Teine võimalus:

2.3.2.1Kauba tellimiseks tuleb Ostjal teha päring (sooviavaldus). Päringut saab teha Veebilehe vahendusel klikkides „Saada päring“. Päringuvormis täidab Ostja vajalikud väljad (sh esitab enda kontaktandmed) ning nimetab endale sobiva Kauba, mille vastu Ostja huvi tunneb. Klikkige „Saada“, misjärel edastatakse broneeringu Tellimus Müüjale.

2.3.2.2Päringut saab teha saates Müüjale e-kiri elektriposti aadressil [email protected]. Ostja edastab Müüjale e-kirja teel oma kontaktandmed ja päringu Kauba kohta, mille vastu Ostja huvi tunneb.

2.3.2.3Päringut saab teha ka telefoni teel helistades Müüjale telefoninumbril +372 5904 7065. Ostja edastab Müüjale telefoni teel oma kontaktandmed ja päringu Kauba kohta, mille vastu Ostja huvi tunneb.

2.3.2.4Päringu saamisel esitab Müüja Ostjale üldjuhul 48 tunni jooksul e-kirja teel pakkumuse, märkides selles ära Kauba hinna, pakkumuse kehtivuse või täitmise tähtaja ning muud olulised tingimused. Pakkumuse sobivusel edastab Müüja Ostjale tasumiseks arve.

2.3.2.5Tellimused, mille eest ei ole tähtaegselt makstud, võib Müüja tühistada 3 kalendripäeva möödudes alates maksetähtaja saabumisest.

2.3.2.6Pakkumuses selgitab Müüja Ostjale, et teenusele kohalduvad käesolevad Müügitingimused, Privaatsustingimused ja Vastutusdeklaratsioon. Pakkumusega nõustumisel nõustub Ostja ka Müügitingimustega, Privaatsustingimustega ja Vastutusdeklaratsiooniga.

2.3.2.7Kui pakkumust ei ole 48 tunni jooksul saabunud, palume võtta ühendust Müüjaga e-posti teel [email protected] või helistades +372 5904 7065.

2.4Müügileping jõustub pärast makse laekumist Müüjale.

2.5Ostjal tuleb tähelepanelikult kontrollida Müüjale esitatud informatsiooni täpsust ja õigsust, kuna sellest sõltub Kauba kättesaadavus ja teenuse osutamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Müüja ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest.

2.6Müüja ei taga Veebilehel kuvatava Kauba saadavust. Kui Ostja esitab Tellimuse ning selgub, et Müüjal ei ole võimalik Tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat ning tasutud summa tagastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3 Tühistamistingimused

3.1Ürituse tühistamisel Ostja poolt 5 või enam nädalat enne kokkulepitud kuupäeva, tagastatakse Ostjale 80% ürituse kokkulepitud maksumusest.

3.2Ürituse tühistamisel Ostja poolt 3 kuni 4 nädalat enne kokkulepitud kuupäeva, tagastatakse Ostjale 50% ürituse kokkulepitud maksumusest.

3.3Kui Ostja tühistab ürituse vähem kui 3 nädalat enne kokkulepitud kuupäeva, siis ürituse eest makstud summat ei tagastata.

3.4Kui Müüja tühistab ürituse, tagastatakse Ostjale 100% tasutud summast.

4 Tarbija taganemisõigus

4.1Tarbijal on õigus taganeda kinkekaardi Müügilepingust 14 päeva jooksul. Ülejäänud Kauba osas ei kohaldata Müüja poolt müüdavale Kaubale Tarbija taganemisõigust (vt VÕS § 47 lg 1 ja § 47 lg 3 p 12) ning kehtivad punktides 3.1 – 3.3 sätestatud tühistamistingimused.

4.2Kinkekaardi Müügilepingust taganemiseks palume saata taganemisavaldus e-posti aadressile [email protected]. Kinkekaardi eest makstud summa tagastatakse Tarbijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Tarbija poolt kinkekaardi Müügilepingust taganemisest. Müüja teeb tagasimakse kasutades sama makseviisi, mida kasutas Tarbija makse tegemiseks.

4.3Tarbija taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostja on juriidiline isik. Juriidilisest isikust Ostjale kehtivad punktides 3.1 – 3.3 sätestatud tühistamistingimused.

5 Müüja vastutus ja vääramatu jõud

5.1Müüjal on õigus üritus ära jätta, kui ürituse toimumist takistab vääramatu jõud (sõda, muud poliitilised sündmused, loodusõnnetus, streik, ekstreemsed ilmastikuolud vms).

5.2Müüja ei vastuta ürituse ärajätmise ja tekkinud kahju eest, kui üritus jäeti ära vääramatu jõu tõttu.

5.3Müüjal on õigus üritus ära jätta lähtudes Müüja ohuhinnangust ilmastikuoludele ja osalejate turvalisusele.

5.4Võimalusel asendab Müüja ärajäänud ürituse kokkuleppel Ostjaga.

5.5Müüja ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.

6 Vaidluste lahendamine

6.1Kui Ostjal on mistahes kaebusi Kauba kohta, tuleb kaebused esitada esimesel võimalusel Müüja e-posti aadressile [email protected], näidates ära ostu sooritaja nimi, kontakttelefon, pretensiooni lühikirjeldus ning ostu tõendava dokumendi number või pangakonto väljavõte tasumise kohta.

6.2Kõik pretensioonid vaadatakse läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

6.3Tarbijal on õigus pöörduda kokkuleppe mittesaavutamisel Tarbijavaidluste komisjoni poole.

6.4Veebilehe kaudu sõlmitud Müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust ning vaidlused, mida ei ole õnnestunud lahendada kohtuväliselt läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.

Privaatsuseelistused
Seda veebisaiti sirvides võivad erinevad kolmanda osapoole poolt pakutavad teenused salvestada sinu veebilugejasse informatsiooni küpsistena. Siin saad oma privaatsuseelistuste abil piirata informatsiooni salvestamist. Mõningat laadi küpsiste blokeerimine võib mõjutada veebilehe kasutuselamust negatiivselt.
Loading content...