Andmekaitsetingimused

Veebilehe https://wanderlust.ee/ isikuandmete vastutav andmetöötleja on Wanderlust Matkad OÜ (registrikood 14818951), juriidilise aadressiga Harju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Keskväljak 12, 74601, mis kogub isikuandmeid ja määrab nende töötlemise eesmärgid ja viisid.

Tel +372 5904 7065‬ ja e-kiri [email protected]

Milliseid isikuandmeid me kogume? Mis on andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Isiku- ja kontaktandmed

Ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress.
Eesmärk: lepingu täitmine. Lisaks võime andmeid koguda lepingueelsete läbirääkimiste käigus pakkumiste tegemiseks.
Õiguslik alus: leping, selle puudumisel nõusolek.

Tehingute andmed

Tehingu aeg, ostetud teenus ja hind, makseandmed.
Eesmärk: seadusest tulenevate raamatupidamis- ja maksunõuete täitmine, lepingu täitmine.
Õiguslik alus: leping, seadus, meie ja kolmandate isikute õigustatud huvid maksete ja võlgnevuste õigeaegseks haldamiseks.

Turundusandmed

Ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress.
Eesmärk: turunduseesmärkidel võime töödelda teie isiku- ja kontaktandmeid selleks, et edastada teile huvitavaid isikupärastatud pakkumisi.
Õiguslik alus: olemasolevate klientide puhul on õiguslik alus õigustatud huvi otseturunduse teostamiseks, kliendisuhete hoidmiseks ja täiustamiseks. Potentsiaalsete klientide ja teiste isikutega on õiguslik alus nõusolek.

Kliendi eelistuste ja rahulolu andmed ning muud suhtlusandmed

Teenuste kasutamise aktiivsus, tagasiside, kliendi päringud ja kaebused (klienditoe andmed).
Eesmärk: hoida, parandada ja täiustada kliendisuhteid ning lahendada tekkinud probleeme, hinnata ja parandada teenuse osutamise ning klienditeeninduse kvaliteeti.
Õiguslik alus: leping, õigustatud huvi kliendisuhete hoidmiseks ja täiustamiseks.

Veebilehe kasutusandmed

Seadme liik, seadme identifikaator, IP aadress, asukoht, veebilehitseja, keelesätted, muud veebilehe kasutamisel küpsiste vahendusel kogutud andmed.
Eesmärk: veebilehe sisu asjakohasuse ja toimimise tagamine. Täpsem informatsioon on leitav küpsiste poliitikast.
Õiguslik alus: nõusolek.

Koostööpartnerite andmed

Füüsiliste- või juriidiliste isikute kontaktandmed (sh nimi).
Eesmärk: lepingueelsete läbirääkimiste pidamine, lepingu täitmine.
Õiguslik alus: leping, selle puudumisel nõusolek.

Tööle kandideerijate ja töötajate andmed, praktikale kandideerijate ja praktikantide andmed

Amet, töökoht või praktikakoht, tegevusala, hariduskäik, haridustase, varasem töökogemus, CV-s jm kandideerimisprotsessi käigus avaldatud informatsioon.
Eesmärk: sobiva kandidaadiga töölepingu või praktikalepingu sõlmimine.
Õiguslik alus: töötaja ja praktikandi puhul leping, ülejäänud isikute puhul nõusolek.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

 • Lepingu täitmisel kogutud andmeid säilitame kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist.
 • Lepingust tekkinud vaidluste korral säilitame isikuandmeid kuni vaidluse lõpuni.
 • Lepingueelsete läbirääkimiste käigus kogutud andmeid säilitame kuni 12 kuud.
 • Tööle ja praktikale kandideerinud, kuid valituks mitteosutunud isikute andmeid säilitame kuni 12 kuud.
 • Turundusandmeid säilitame kuni 10 aastat.
 • Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame vähemalt 7 aastat, kui seaduses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
 • Veebilehe kasutamise käigus kogutud andmeid säilitame vastavalt küpsiste poliitikas ettenähtud ajani või tähtajatult, kui andmed on isikustamata.

Kellega me isikuandmeid jagame?

 • Ettevõttesiseselt jagame isikuandmeid üksnes töötajatega, kes neid oma tööks vajavad.
 • Võime kasutada väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad volitatud töötlejatena ning kellele edastatavad andmed on minimaalsed, mis on vajalikud kolmandate isikute teenuste osutamise tagamiseks. Näiteks veebilehe teenuse või majutuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkujaid, makseteenuste pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja neid võidakse töödelda.
 • Kui olete andnud selgesõnalise nõusoleku isikuandmete edastamiseks konkreetsele vastuvõtjale.
 • Isiku nõusolekuta võib edastada isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on andmetele otsene seadusest tulenev õigus.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

 • Käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.
 • Üldreeglina isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ei edastata.
 • Kõik maksetehingud on krüpteeritud.
 • Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul. Töötajad, kes kasutavad isikuandmeid töökohustuste täitmiseks, on koolitatud käitlema andmeid turvaliselt.
 • Meie IT-süsteemid on vaikimisi seadistatud andmeid säilitama ja töötlema ohutult ja turvaliselt.
 • Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik.
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame vähemalt 7 aastat, kui seaduses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
 • Kui kasutame teisi väliseid teenuseosutajaid, siis nõuame, et nad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

 • Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida teie kohta säilitame. Andmete väljastamiseks peame veenduma, et väljastame andmed selleks õigustatud isikule. Seetõttu on vajalik enne andmete väljastamist teie isik tuvastada.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või isikuandmete parandamist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust, esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, nõuda andmete töötlemise piiramist või ülekandmist. Samuti on teil õigus avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele). Juhul, kui soovite isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, ei saa me teile pakkuda mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas personaalseid allahindlusi.
 • Kui oleme saanud teilt taotluse seoses teie isikuandmetega, siis vastame sellele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
 • Kui soovite, et meie veebilehe külastuse käigus ei töödeldaks küpsiste kasutamise kaudu teie isikuandmeid, soovitame teil sisse lülitada privaatse sirvimise.
 • Teil on õigus esitada teie isikuandmete väärkasutuse kahtluse korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile: telefon +372 627 4135, e-post: [email protected], postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.